σπίτι / Διακοπές & Ταξίδια / άλλος / Πώς η παραγωγή στη Ρωσία

Πώς λειτουργεί η παραγωγή στη Ρωσία

/
69 Προβολές

Πώς λειτουργεί η παραγωγή στη Ρωσία</a>

ανάπτυξη της παραγωγής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, οι διαφορετικοί κλάδοι παραγωγής αναπτύσσονται άνισα.

Ωστόσο, η σύγχρονη μετα-βιομηχανική δομή της παραγωγής στη Ρωσία είναι σε θέση να ικανοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα των υφιστάμενων ή μελλοντικών αναγκών του πληθυσμού.

οικονομική δομή της Ρωσίας περιλαμβάνειδύο αλληλένδετες και αμοιβαία συμπληρωματικό τύπο παραγωγής. Υλικό κατασκευής δημιουργεί πραγματική αξία και άυλων περιλαμβάνει έργα της επιστήμης, της τέχνης και του πνευματικού πολιτισμού.

Στον τομέα της παραγωγής περιλαμβάνει επίσης μια σφαίραυπηρεσίες με μοναδικότητα και υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών είναι ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα της κατά τη διάρκεια της εργασίας, και σίγουρα συνδέεται με την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών. Ένα παράδειγμα είναι η υπηρεσία μεταφοράς ή μια εργασία γιατρό. Διακρίνουν απτά υπηρεσίες, όπως το εμπόριο, τη στέγαση και τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, και άυλα - την υγεία, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις τέχνες και ούτω καθεξής.

Η ιδιαίτερη θέση στη δομή της ρωσικής παραγωγήςκαταλαμβάνουν διαφορετικά είδη των υποδομών για τις γενικές συνθήκες διαβίωσης. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή των δρόμων, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τη διαχείριση της ενέργειας. Υποδομή εκτελεί αναπόσπαστο ρόλο στην οικονομία, που συνδέει μεταξύ των διαφόρων κλάδων της παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας δίνει ακεραιότητα.

Επί του παρόντος, η Ρωσία είναι διαφορετική επικρατούσαη ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, που αποτελούν περίπου το 49% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι πιο προηγμένες μορφές των υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, ξενοδοχεία και εστιατόρια, χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες με την ακίνητη περιουσία, την εκπαίδευση και την υγεία.

Το μερίδιο της ρωσικής κατασκευαστικής βιομηχανίαςΕίναι μόνο περίπου 16% του ΑΕΠ. Το πιο αξιοσημείωτο είναι η παραγωγή, όπως η επεξεργασία τροφίμων, επεξεργασία ξύλου, χαρτοπολτού και τη βιομηχανία χάρτου, τη χημική βιομηχανία, τη μεταλλουργία, μηχανημάτων και εξοπλισμού. εξόρυξης ορυκτών αντιπροσώπευε περίπου το 9% του ΑΕΠ.

Από όλους τους βιομηχανικούς τομείς της χώρας πιοισχυρή θέση στην παραγωγή του ηλεκτρικού εξοπλισμού, χημικών προϊόντων, εκδόσεων και των εκτυπώσεων. Ξεχωρίστε εξόρυξη των καυσίμων και της ενέργειας ορυκτών και δασοκομικές δραστηριότητες - αποθέματα των πόρων αυτών η Ρωσία κατέχει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Μία από τις προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξηο τομέας παραγωγής είναι η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων τομέων και επιτάχυνση της ανάπτυξης των βιομηχανιών επεξεργασίας. Σταθερή και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας δεν είναι δυνατή χωρίς την αναδιάρθρωση του συνόλου της οικονομίας, γεγονός που αντανακλά τις αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς.

Πώς λειτουργεί η παραγωγή στη Ρωσία Είναι αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά: 21η Μαΐου του 2017 με jitheuvg
Είναι κύριο εσωτερικό δοχείο κείμενο υποσέλιδου