σπίτι / επιστήμη / μαθηματικά / Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

/
99 Προβολές

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου</a>

Από την πορεία σχολείο γνωρίζουμε επιπεδομετρίαΟρισμός: δέλτα ονομάζεται γεωμετρικό σχήμα που αποτελείται από τρία σημεία που δεν βρίσκονται σε μια ευθεία γραμμή, και τα τρία τμήματα τα οποία είναι αμοιβαία συνδέουν αυτά τα σημεία. Τα σημεία ονομάζονται κορυφές και ευθύγραμμα τμήματα; πλευρές του τριγώνου.

Μοιραστείτε τα ακόλουθα είδη τριγώνων: οξεία γωνία, αμβλεία και ορθογώνια.

Τρίγωνα ταξινομούνται επίσης από τα συμβαλλόμενα μέρη: ισοσκελές, ισόπλευρο και raznostoronnie.V ανάλογα με το είδος του τριγώνου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καθορίσουν τις γωνίες του, μερικές φορές αρκετά για να γνωρίζουμε μόνο το σχήμα ενός τριγώνου.

εντολή

    1

Ένα τρίγωνο καλείται ορθογώνια αν έχει ορθή γωνία. Για τη μέτρηση γωνιών του μπορεί να χρησιμοποιήσει τριγωνομετρικές υπολογισμούς.

Σε αυτό το τρίγωνο η γωνία; S = 90;Ως ευθεία γραμμή, γνωρίζοντας το μήκος των πλευρών του τριγώνου, οι γωνίες Α και Β υπολογίζεται σύμφωνα με τους τύπους: ?? Cos A = AC / AB, cos Β = BC / AB ??. Βαθμός μέτρα γωνία μπορεί να βρεθεί με την αναφορά στον πίνακα συνημίτονο.

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

    2

Ένα τρίγωνο λέγεται ισοσκελές αν έχει όλες τις πλευρές ίσες.

Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες με 60?.

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

    3

Σε γενικές γραμμές, να βρείτε τις γωνίες σε κάθε τρίγωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θεώρημα των συνημιτόνων

cos ?? = (Β + γ - ?? Α;) / 2; β; γ

μέτρο βαθμό της γωνίας μπορεί να βρεθεί με την αναφορά στον πίνακα συνημίτονο.

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

    4

Ένα τρίγωνο λέγεται ισοσκελές αν έχει δύο πλευρές είναι ίσες, τρίτος στην περίπτωση αυτή ονομάζεται βάση τρίγωνο.

Το ισοσκελές τρίγωνο γωνίες στη βάσηίσες, δηλαδή ? Α =? Β ; Μία από τις ιδιότητες του τριγώνου είναι ότι το άθροισμα των γωνιών είναι πάντα ίση με 180, έτσι ώστε ο κανόνας συνημίτονου για τον υπολογισμό της γωνίας C, οι γωνίες Α και Β μπορεί να υπολογιστεί ως: (? 180 - C) Α = Β = / 2 ?????

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου

Πώς να υπολογίσετε τη γωνία του τριγώνου Είναι αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά: 21 Ιουν 2017 με kuyhiukb
Είναι κύριο εσωτερικό δοχείο κείμενο υποσέλιδου