Κατηγορία: Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Πρόσφατα, όλο και περισσότεροι πολίτες αντιμετωπίζουνη άρνηση πληρωμής μετά την εμφάνιση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Σχεδόν κάθε ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την τροπή των γεγονότων, όταν οι εκπρόσωποι της ...

Υπογραφή σύμβασης για υπηρεσίες ήΠώληση Αγαθών - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής και της καθημερινής ζωής. Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για να χτίσεις ένα σπίτι, που ορίζουν τους όρους ολοκλήρωσης. ...

Από καιρό σε καιρό οι άνθρωποι κοντά μας αφήσει αυτή τη ζωή. Μετά από αυτά είναι ένα τεράστιο ποσό των αναμνήσεις από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε, ...

Κερδίζοντας το δικαστήριο δεν εξαρτάται από τη θέση των άστρων και όχι στην τύχη, αλλά από το πόσο καλά και σωστά προετοιμασίες έχουν γίνει στη δικαστική διαδικασία. Συγκεντρώστε πληροφορίες ...

Πράξη του δώρου ή δωρεά σε άλλο πρόσωπο - είναι μια σύμβαση στην οποία ο ένας συμβαλλόμενος (δότη) σε μη επιβάρυνση είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει στο μέλλον, ή μεταφορά σε άλλο μέρος (ο δωρεοδόχος) κάθε ...

Κατά την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του κόστους πρέπει να αφαιρείται από τη λογιστική. Αυτό είναι ευεργετικό για τον οργανισμό, όπως στην προκειμένη περίπτωση, το ποσό του φόρου ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης ...

Από μόνη της, η υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο δεν ασκείται. Συνήθως σερβίρεται εκτός από εκείνα που ήδη κατέθεσε αγωγή, έφεση ή αίτηση. Ο στόχος είναι η ανάγκη να επιστήσει την προσοχή του δικαστηρίου ...

Legacy - η περιουσία που απομένει μετά τηντο θάνατο του διαθέτη, η οποία κατανέμεται μεταξύ των κληρονόμων στο νόμο, σε ίσα μέρη, ή περνάει βούληση. Για να ανοίξετε μια κληρονομιά, θα πρέπει να συλλέξει μια σειρά από ...

Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που αποτελείται από συμφέροντα,σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμφέροντα αποκλίνουν, προκαλώντας την εμφάνιση των διαφορών και συγκρούσεων. Τα καθήκοντα των δικαστών περιλαμβάνει την επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το νόμο. Επιπλέον ...

Με το θάνατο ενός ανθρώπου της περιουσίας του, σύμφωναο νόμος γίνεται η ιδιοκτησία των κληρονόμων. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία - το άνοιγμα μιας κληρονομικής αιτίας. Στο πλαίσιο της ...

Λόγω της μη καταβολή των πόρων για τη διαμονή στην κοιτώνες(Για άλλους λόγους) υπάρχουν προηγούμενα με τον οποίο θέλετε να γράψετε ένα εξειδικευμένο χώρο των επιβατών τους. Η διαδικασία για αυτή τη διαδικασία ...

Αρκετά χαρακτηριστικά της νομοθεσίαςΗ Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία επιτρέπει σε έναν δικαστή, σύμφωνα με το Μέρος 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας να κάνει μια δικαστική απόφαση χωρίς ακρόαση και κλήτευση των διαδίκων, πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε ...

Απάλλαξε πληρεξούσιο για το δικαίωμα χρήσηςμεταφορών, για την παρουσίαση των συμφερόντων των κρατικών φορέων, για την ταμειακή πελάτη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για την παραγωγή πλούτου από ...

Προκειμένου να λάβουν αποζημίωση για την υλική ζημία δεν θα πρέπει να αποδείξει μόνο το γεγονός της παρουσίας του, αλλά και τον κατηγόρησε για συμμετοχή στη διάπραξη των εν λόγω πράξεων. Το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να αποδείξει ...

Η νομοθεσία της Ρωσικής ΟμοσπονδίαςΠαρέχει τη δυνατότητα προσβολής των δικαστικών πράξεων και αποφάσεων των υπαλλήλων, ακόμη και μετά τη λήξη της προσφυγής τους. Το σύστημα των αποφάσεων εφετείων ορίζεται σαφώς στο ...

Για να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία είναι δυνατή σε οποιοδήποτε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σταδίου απόφασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να καθορίσει τους όρους μιας τέτοιας συμφωνίας, αλλά δεν κάνει ...

Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου μπορεί να απαιτηθείμια ευρεία ποικιλία των περιστάσεων: για παράδειγμα, μια τράπεζα με ένα δάνειο μπορεί να απαιτήσει ένα αντίγραφο του pasporta- για την εγγραφή του αντιγράφου του διαβατηρίου του έργου που απαιτείται για knizhki- ...

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης, εάν ο οφειλέτης δεν έχει αρκετά χρήματα για να εξοφλήσει το χρέος σε αυτόν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης της περιουσίας. Παίρνει ...

Αν πρόκειται για αγορά ή πώληση ακινήτου,δώστε προσοχή στη σωστή προετοιμασία της σύμβασης πώλησης, επειδή δεν υπάρχουν σημαντικές καταστάσεις ή ανακριβή ένδειξη μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε μεγάλα μέρη της σύμβασης ...

Στις ζωές πολλών ανθρώπων, υπάρχουν φορές που τους αγαπημένους εξασθενίσει σε δεύτερη μοίρα, τους φίλους προδώσει, οι συγγενείς και στενοί φίλοι γίνονται εχθροί. Δυστυχώς, για να ζήσει μαζί τους ...