Θέμα: Φόροι

Πλήρωση τη δήλωση για το USN (πλήρες όνομα - το ενιαίο φόρο σε σχέση με τη χρήση του απλοποιημένου φορολογικού συστήματος) έχουν κανένα πρόβλημα με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Λογιστής Elba;.; Η έκθεση αυτή ...

Φόροι - υποχρεωτικές τακτικές εισφορές προς τοπροϋπολογισμούς που πληρώνουν οι επιχειρηματίες - νομικά πρόσωπα και τους πολίτες που είναι φυσικά πρόσωπα. Οι φόροι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των κρατικών εσόδων και ...

Όπως αναφέρεται στην αξίωση 1 του άρθρου 220 του Κώδικα Φορολογίας, θα έχουμε το δικαίωμα να τον φόρο ακίνητης περιουσίας αφαίρεση του ποσού που έλαβε από την πώληση του διαμερίσματος (αν ήταν ο ιδιοκτήτης του λιγότερο ...

Κάθε χρόνο, ο φορολογικός έλεγχος στον τόπο τηςθέση των ονομαστικών στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. ακίνητα) στέλνει ιδιοκτήτες παραλαβή της με λεπτομέρειες και το ποσό πληρωμής. Αν για κάποιο λόγο ...

Αν τήρησης λογιστικών βιβλίων, ακόμη και έμπειρουςεμπειρογνώμονες μπορούν να κάνουν λάθη. Στην περίπτωση αυτή, ο κανονισμός προβλέπει ένα ειδικό αλγόριθμο για τη διόρθωση των ανακριβειών, ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες είναι ...

Όλες οι επιχειρήσεις που προσελκύουν τους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας που απαιτούνται για να έχουν εγγραφεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα ασφάλιστρα των αμοιβών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Ταμιευτηρίου του τερματικού χρησιμοποιώντας το χάρτη ...

Το υποχρεωτικό και χαριστικών πληρωμών που αναφέρονταιΟι φόροι που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και ιδιώτες με σκοπό τη χρηματοδότηση των κρατικών ή δημοτικών εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι προθεσμίες καταβολής φόρων διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας ...

Μια δήλωση σχετικά με το εισόδημα 3NDFL μορφή μπορούν να υποβληθούν με τρεις τρόπους: Προσωπικά δόθηκε στη φορολογική, να στείλετε την επιθεώρηση ταχυδρομικώς ή μεταδίδουν μέσω του Διαδικτύου μέσω της πύλης Gosuslugi.ru ...;.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπειστους πολίτες το δικαίωμα να λαμβάνει παροχές σύμφωνα με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων - έκπτωση ακινήτων για την αγορά κατοικιών, κοινωνικές εισφορές για ιατρική περίθαλψη, τη δική τους μάθηση και ...

Με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεωνδραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπεται επισήμως στα τέλη της δεκαετίας του '80, διατηρώντας τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες έχει γίνει ένα από τα επείγοντα καθήκοντα που στέκονται ενώπιον του ...

Ο ενιαίος φόρος είναι η πιο κοινήφορολογικού συστήματος για τους επιχειρηματίες. Κατά τη μετάβαση σε αυτό το σύστημα, κάθε επιχειρηματίας πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός είναι υποχρεωμένος σε έναν ορισμένο αριθμό κάθε μήνα για να πληρώσει ένα σταθερό ...

Ο ευκολότερος τρόπος για να συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης3NDFL - χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Διακήρυξη». Έτσι, θα αποφευχθεί τυπικά σφάλματα και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα της πραγματικής. Επιπλέον, το ποσό του φόρου ...

Κάθε εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιώνεπιδιώκουν να μειώσουν το κόστος μέσω της μείωσης των φορολογικών πληρωμών. Μείωση του φόρου μπορεί να γίνει με τη μείωση του μεγέθους της φορολογικής βάσης. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν αρκετοί τρόποι ...

Το ενιαίο φόρο σε σχέση με το απλοποιημένο σύστημαΟ φόρος υπολογίζεται απλά. Από την άποψη αυτή, το σύστημα δικαιολογεί απόλυτα το όνομά του. Αλλά ο τύπος εξαρτάται από το αντικείμενο της φορολογίας, η οποία συνεπάγεται ...

Ο γάμος, φυσικά, το γεγονός είναι ευχάριστο, και μπορείτε να συγχαρούμε με την αλλαγή της κατάστασης και το όνομα. Αλλά η αλλαγή ονόματος συνεπάγεται και την ανάγκη να αντικαταστήσει ορισμένα από τα έγγραφα. Θα πρέπει να εκδώσει νέο διαβατήριο ...

Μέλος παρέχει διάφορες εκπτώσεις που καλύπτουν τις δαπάνες για την απόκτηση δωρεάν εκπαίδευσης, θεραπείας και άλλες κοινωνικές ανάγκες. Η έκπτωση γίνεται στην ποσότητα του 13% του ποσού που δαπανήθηκε.

Υποβολή φορολογικών εκθέσεις στην ώρα τουςΕίμαστε υποχρεωμένοι όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εργάζονται κατά την περίοδο αναφοράς δεν πραγματοποιούνται. Αυτό ισχύει για όλα τα έγγραφα υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του απλοποιημένου συστήματος ...