Θέμα: Συνεργασία με τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Η σύνταξη αναπηρίας υπολογίζεται σε υποχρεωτικήπροκειμένου να τους πολίτες που για λόγους υγείας δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην απασχόληση. Αυτό το είδος της σύνταξης που χορηγείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας, η οποία είναι ...

Για την επέκταση του ομίλου αναπηρία δεν είναι απαραίτητηλιγότερο από ένα μήνα για να εφαρμόσει στην κλινική στην κοινότητα. Θα πρέπει να έχετε ένα διαβατήριο, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, βοήθεια ITU (ιατρικές και κοινωνικές εξέταση) ...