σπίτι / επιστήμη / μαθηματικά / Πώς να βρείτε ένα διαγώνιο του τετραγώνου

Πώς να βρείτε ένα διαγώνιο του τετραγώνου

/
511 Προβολές

Πώς να βρείτε ένα διαγώνιο του τετραγώνου</a>

Η πλατεία είναι σωστόορθογώνιο ή ρόμβος, στην οποία όλες οι πλευρές είναι ίσες και σχηματίζουν μεταξύ τους γωνίες των 90 μοιρών. Διαγώνιο του τετραγώνου - ένα τμήμα που συνδέει τα δύο απέναντι γωνίες ενός τετραγώνου διαγώνια kvadrata.Nayti αρκετά εύκολο

εντολή

    1

Έτσι, θα πρέπει να αρχίσουμε με το γεγονός ότι γύρω από την πλατείαΜπορείτε να περιγράψετε ένα κύκλο του οποίου η διαγώνιος είναι ακριβώς ίση με τη διαγώνιο του τετραγώνου. Για τον υπολογισμό της ακτίνας της περιγεγραμμένης κύκλου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται ο τύπος:

R = (v2 * α) / 2, όπου a - είναι η πλευρά του τετραγώνου.

Επίσης στην πλατεία και μπορείτε να εγγράψει έναν κύκλο. Ο κύκλος στα σημεία επαφής με τις πλευρές του τετραγώνου που τους χωρίζει στη μέση. Ο τύπος, με την οποία είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου ως ακολούθως:

r = a / 2

Εάν, κατά την επίλυση του προβλήματος, που είναι γνωστή ακτίνακύκλο που είναι εγγεγραμμένο σε πλατεία, είναι δυνατόν με τέτοιο τρόπο για να εκφράσουν και πλευρά του τετραγώνου, η αξία των οποίων είναι απαραίτητη για την εύρεση της διαγωνίου του τετραγώνου:

a = 2 * r

    2

περιφέρεια του ακτίνα ίση με το μισό του μήκους της διαγωνίου του. Έτσι, το μήκος της διαγωνίου του περιγραφόμενου κύκλου, και, ως εκ τούτου, το μήκος της διαγωνίου του τετραγώνου μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο:

d = v2 * α

    3

Για λόγους σαφήνειας, θα μπορούσε να εξετάσει ένα μικρό παράδειγμα:

Λαμβάνοντας υπόψη ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς 9 cm, απαιτείται να βρει το μήκος της διαγωνίου του.

Λύση: προκειμένου να υπολογίσει το μήκος του, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω τύπο:

d = v2 * 9

d = v162 cm

Α: Το μήκος της διαγωνίου του τετραγώνου με πλευρές 9 cm είναι v162 cm ή περίπου 14,73 cm

Πώς να βρείτε ένα διαγώνιο του τετραγώνου Είναι αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά: 21 Ιουν 2017 με pyimaans
Είναι κύριο εσωτερικό δοχείο κείμενο υποσέλιδου